Ticaret Sicil Servisi

Ticaret Sicil Servisi Görevleri

Hakiki ve hükmi şahısların kayıtlarının tescilinin yapılması.

Ana sözleşme değerlendirmesi (değişikliliği).

Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescil kayıtlarının tutulması

Hakiki ve hükmi şahıslara ait değişikliklerin tescilini ticaret sicil gazetesine gönderilmesi.

Şirket ortaklarını kuruluş ve kapanışlarda ilgili kurumlara bildirmesi.

Şirket kuruluşlarının bildirimlerinin ilgili kurumlara yapılması.

Şirket yetkililerinin istek dahilinde tespitinin yapılması ve belgelendirilmesi.

Kayıtlı hakiki ve hükmi şahıslar ile ilgili diğer kurumlar arası bilgilendirme yazışmaların yapılması.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Ticaret Sicilinden terk edilmesi gereken firmaların tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirimde bulunulması.

Re’sen kaydedilmesi gereken şahıs firmaları ve şubeleri ile şirketlerin şubelerinin tespit edilerek kaydedilmesi ve Oda Siciline bildirimde bulunulması