Vizyon ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ

Tokat iş âleminin dışa açılmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm desteği vermek ve Odamız çabalarını bu yöne kanalize etmek, Tokat halkına girişimcilik ruhunu kazandırmak ve rekabet edebilirlik düzeyini en üst seviyeye yükseltmek için eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunarak ilimizin sanayi ve ticarette, dünyada söz sahibi beyinlere sahip olmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Tokat’ın ve Tokat iş âleminin ortak sesinin duyulmasını sağlamak, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacı ile gerekli tüm çabayı sarf etmek, işbirliği kültürünün oluşturulmasına öncü olarak ortak bir payda altında aynı çıkarların gözetilmesini sağlayarak Tokat ekonomisinin ve rekabet edebilme gücünün etkinliğini ortaya çıkarmaktır.