Sicil Kayıtları Sureti

1-) Dilekçe ile sicil dosyasında bulunan evrakın tasdikli sureti talep edilebilir.

Harca Tabidir.

Dokümanlar