Muhasebe Servisi

Muhasebe Servisi Görevleri


Odanın muhasebe ile ilgili kayıtlarının tutulması tahsil, tediye, mahsup fişleri düzenlenmesi ve çıktısının alınması.

Günlük ödemelerin takip edilmesi, para girdi çıktısının kontrol edilmesi.

Banka ve diğer firmaların işlemlerinin takip edilmesi, onlarla her ay sonu mutabakat yapılması.

Bir yıla ait gelir gider tahminlerini gösteren Oda bütçesi takip edilerek, bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunulması, ek ve olağanüstü ödemelerin takip edilmesi.

Bir yıllık mali dönemin açılış ve kapanış işlemlerinin yapılması.

Odanın mali konularında Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu Başkanına bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu ve personel harcırah çizelgelerinin muhasebeleştirilmesi, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödemenin sağlanması.

Oda personelinin ücret, fazla mesai, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarının tahakkuk ettirilmesi ve kayıtlarının tutulması.