Basın Yayın Birimi

Basın Yayın Servisi Görevleri


Oda bülteninin hazırlanması.

Yayınların takibi.

Web sitesinin güncellenmesi.

Basın bildirilerinin hazırlanması.

Oda toplantılarının kayıt altına alınması.

Oda toplantılarının arşivlenmesi.

Yayınların arşivlenmesi.

Güncel haber servisi.

Toplantı kayıtlarının hazırlanması, Oda toplantı salonun faaliyetlere ve eğitimlere hazırlanması.

Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanarak, Genel Sekreterliğe sunulması, onay alınması sonrasında baskı işlemlerinin yapılması.