Genel Bilgi

K Belgeleri Genel Bilgi


K TÜRÜ YETKİ BELGESİ

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • K1 – K1* yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • K2 – K2* yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
    verilir.

MEVCUT K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamaz. Aksi durumda yetki belgeniz iptal olacaktır.