24.1 C
Tokat
18 Nisan 2024 Perşembe

spot_img

Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Muhalefet Ediliyor

KAMUOYU DUYURUSU

            Bilindiği üzere ülkemizde vuku bulan ekonomik dalgalanmalar ve hareketli kur rejimi sebebi ile başta inşaat, gıda ve çeşitli hizmet sektörleri olmak üzere birçok ticari faaliyet alanında değişken günler geçirmekteyiz. Bu değişkenliklerin azalması ve piyasaların normalleşmesi amacı ile hükümetin serbest piyasa ekonomisi ve Ortodoks politikalara dönüş izlenimleri toplumumuzda hızlı bir karşılık bulmuş, olağan kurallar hızla uygulanmaya başlamıştır.

            Ancak; başta bahsedilen sektörler olmak üzere bazı ticaret kollarımızda, ulusal ve uluslararası ticari hükümlere aykırı, fahiş fiyatlar ile tekelleşmeyi tetikleyici girişimler olduğu odamız tarafından tespit edilmiş; bazı sosyal medya paylaşımları ile yine bazı sektör temsilcilerinin rekabet kurumunun kural ve teamüllerini ret ettiği, tekelleşme girişimlerine dair imza ve baskıcı paylaşımların deklare edilerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri görülmektedir.

            Serbest piyasa, ürünün fiyatının alıcı ve satıcının karşılıklı olarak anlaşmasıyla belirlendiği, arz ve talebine hükûmet veya başka bir kurum veya kuruluşlar tarafından müdahale yapılmayan bir piyasadır. Rekabet Kurumu bu sebep ile uluslararası kurallara uygun olarak herhangi bir sektörde, herhangi bir ticaret alanında tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi cezalandırmaktadır. Ülkemizde dönemsel devam eden dalgalanmaların suiistimal edilmesini önlemek için Sayın Cumhurbaşkanımız; Türk ekonomisinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edeceğini defalarca tekrarlamıştır.

            Ancak tüm bu kurallar, kanunlar ve devlet görevlilerimizin uyarılarına rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin kanun ve kurallarına uygun olarak ilgili sektörlerde resmi bir vergi mükellefiyeti dahi olmayan bazı kişi ve grupların sektörlerin gerçeklerine aykırı olarak ne yazık ki fahiş fiyatlar ile piyasaları manipüle ettiği görülmektedir.

4054 sayılı REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN a muhalefet eden, tekelleşme ve kartelleşme gayretinde bulunan kişi ve gruplar hakkında yakın takibimiz devam etmektedir. Tekelleşme, serbest rekabeti ortadan kaldırdığı için, ürünlerin ya da verilen hizmetin fiyatının yükselmesine sebep olur. Bu da tüketicinin zararınadır. Tekelleşme durumda en kazançlı olan tekel firma veya kişilerin kendisidir.

Kanunlarımız tüm bu tip suiistimal durumları için; 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun İkinci kısım birinci bölümünde “YASAKLANAN FAALİYETLER” başlığı altında, Hakim durumun kötüye kullanılması hallerinde uygulanmak üzere; “Madde 7- (Değişik fıkra: 16.06.2020-7246/2. Md)4 Bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır.” gibi yasal maddeler ile anayasal hüküm haline getirmiş ve uymayanlar için ilgili kanunda hapis ve para cezası dahil birçok ağır müeyyideler şart koşmuştur.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugünde üyelerimizin çıkarlarını korumak ve serbest piyasa rejiminin bozulmaması için sahada yer almaktayız. Bilinmelidir ki tekelleşme ve kartelleşmek gibi hukuksuz faaliyetlerin hiçbir paydaşımıza veya vatandaşımıza faydası olmayacaktır. Tüm bu tekelleşme ve kartelleşme faaliyetlerinin tarafımızdan yakından incelenmekte olduğunu ilgililere bildirir, Bu faaliyetlerin sonuçlarının her bir bireye kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlarının olacağını hatırlatırız. Bu tür faaliyetlerin ülkemizin ve şehrimizin çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine düzelmekte olan ticari piyasaların bir müddet gecikmesine sebebiyet vereceğinin bilinmesini istemekte ve bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilerek sektör gerçekleri ile serbest ticaret kurallarına uygun olarak hareket edilmesini temenni etmekteyiz.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

Sosyal Medyada TTSO

4,259BeğenenlerBeğen
1,368TakipçilerTakip Et
3,543TakipçilerTakip Et

Online İşlemler