• G.O.P Bulvarı No:4/2 TOKAT   Whatsapp İletişim Numaramız: 05308227600
  • info@tokattso.org.tr
  • 0 356 214 10 33

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Tekstil  sektörü  faaliyetlerinin  çevreye  olabilecek olumsuz  etkilerin  en  aza  indirilmesi,  hava  ve  su  kirliliğinin  önlenmesi,  su  ve  enerji  tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi yayınlanmıştır.

Genelge  kapsamında,  kapasite  sınırı  olmaksızın tekstil  materyallerinin  üretimi  (lif,  elyaf, iplik, kumaş  (dokusuz  kumaşlar  dahil),  halı  üretimi  vb.), tekstil  ön terbiyesi  (yıkama  (yapak  yıkama  dahil), ağartma/kasar,  merserizasyon  vb.),  baskı  ve  boyama  işlemlerinden  herhangi  birini  yapan  tüm  tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,  5  ton/gün  altında  olan  tesislerde  15  Ocak  2026  tarihinden  itibaren  uygulanmaya  başlanması zorunlu hale gelmiştir.

Ayrıca,  Genelge  kapsamına  giren  tesislerin  Genelge  yayımı  tarihinden  itibaren  "İş  Termin Planlarını" 3 ay içerisinde İl Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.