• G.O.P Bulvarı No:4/2 TOKAT   Whatsapp İletişim Numaramız: 05308227600
  • info@tokattso.org.tr
  • 0 356 214 10 33

Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından Açılan İhale

Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıda; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 60 E1 36ML niteliğinde yeni rayların temini için ihale açıldığı bilgisi verilmektedir.

Buna göre, söz konusu Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda, ihalenin tahmini bütçesinin 55.440.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,29 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 831.600,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 79.360,23 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, malzemenin temin işlerinin gerçekleştirilme toplam süresinin 3 ay olduğu; adayların becerilerinin değerlendirilmesinde, aynı nitelikte, aynı ölçekte ve aynı zorluk derecesinde hizmetlerde deneyimlerinin dikkate alınacağı; ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) veya Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27, 29, ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvurabileceği ya da “Cellule COD-Département Global Sourcing de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği ya da kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurusunu sunabileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin huzurunda yapılacağı; 8 Şubat 2023 tarihinde yerel saatle 9:00’da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triki Agdal adresinde -adayların temsilcileri huzurunda- yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı hususlarında bilgi verilmektedir.

Bu bağlamda, yukarıda özetlenen ve ekte gönderilen ihale duyurusuna ilişkin tüm dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce &refConsultation=684492&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilmesi mümkün olup söz konusu ihalenin ilgili üyelerinize duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.