• G.O.P Bulvarı No:4/2 TOKAT   Whatsapp İletişim Numaramız: 05308227600
  • info@tokattso.org.tr
  • 0 356 214 10 33

Türkiye-Hollanda IV. Dönem ETOK Toplantısı

Türkiye-Hollanda Dördüncü Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyon (ETOK) Toplantısının, Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Hollanda'nın Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Sayın Liesje Schreinemacher'in eşbaşkanlıklarında, 22 Şubat 2023 tarihinde Lahey'de gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilerek Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi beklemekteyiz. info@tokattso.org.tr