info@tokattso.org.tr | +90 356 214 10 33 | Online İşlemler
Giriş

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Kullanıcı adı
Şifre *
Beni Hatırla

Yeniden Değerlendirme Oranı

  • %PM, %14 %596 %2016 %13:%Oca
TOBB’dan alınan 05.01.2016 tarih ve 0441/95 sayılı yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17.inci maddesi 7.inci fıkrası gereğince idari para cezalarının, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298.inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulandığı ve bu hükmün, nispi nitelikteki idari para cezalarında uygulanmadığının belirtildiği bildirilmiştir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından 2015 yılı için yeniden değerlendirme oranının %5.58 olarak belirlenerek 10 Kasım 2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri karşısında uygulanacak uyarma ve idari para cezalarının yeniden değerlendirilerek, adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında yayınlandığı bildirilmiştir. Yayımlanan tutarlar 1 Ocak 2016 itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

İlgili üyelerimizin dikkatine sunulur.