info@tokattso.org.tr | +90 356 214 10 33 | Evrak Doğrulama | Üye Online Borç Ödeme
Giriş

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Kullanıcı adı
Şifre *
Beni Hatırla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde Ticari İkametgâh Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca Yukarıda “Sicil numarası ve ünvanı yazılı odamız üyesi firmanın, yazılı adreslerde, yazılı işlerle iştigal ettiği dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır. İş bu belge firmanın yazılı talebine istinaden ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi olunmuştur.” İbaresine yer verilmektedir.