info@tokattso.org.tr | +90 356 214 10 33 | Online İşlemler
Giriş

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Kullanıcı adı
Şifre *
Beni Hatırla

Milli Prodüktivite Merkezi Hizmetleri
Eğitim ve danışmanlık hizmeti yapan MPM, talep eden üyelerimizin bu taleplerini yerine getirmektedir. Odamız talepte bulunan üyelerimizi, ilgili MPM yetkililerine yönlendirmektedir.
Talep eden üyelerimiz, 2008 yılına ait eğitim ve danışmalık fiyatlarını www.mpm.org.tr adresinden ulaşabilirler.
MPM’nin başlıca faaliyetleri;
 
1. Araştırma Hizmetleri

Verimliliğe ilişkin çeşitli alanlarda bilgi üretimi MPM’nin temel işlevleri arasındadır. MPM, makro ve mikro düzeyde verimlilik gelişmelerini, bu gelişmelere yol açan nedenleri belirlemek amacıyla teorik ve ampirik nitelikte çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

2. Danışmanlık Hizmetleri

MPM, dünyanın diğer ülkelerindeki verimlilik merkezleri gibi eğitim ve araştırma hizmetlerinin yanı sıra danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Danışmanlık, MPM’nin kuruluş yasası ile kendisine verilen temel görevlerini yerine getirebilmesini sağlayan önemli bir fonksiyonudur.

MPM tarafından verilen danışmanlık hizmetleri aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 Verimlilik Sorunlarının Teşhisi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

 Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması (OD/PIP)

SWOT Analizi

Organizasyonel Yeniden Yapılanma

İş Değerlendirme ve Ücretlendirme

Motivasyon Düzeyinin Belirlenmesi

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkenliğin Belirlenmesi

Ekip Çalışmasında Etkenliğin Artırılması

Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme

Toplam Kalite Yönetimi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Bireysel Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi Kurma

Proje Yönetimi

Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Kurma

İş Etüdü

Maliyet Muhasebesi

Üretim Planlama ve Kontrolü

Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Saptaması

Yönetim Bilgi Sistemi Kuruluşu

 Ofis Otomasyonu Kurulumu ve Gelişimi

E-İş, E-Ticaret, E-Kurum Danışmanlığı

3. Verimlilik Ölçme ve İzleme Hizmetleri

Verimliliği geliştirmek için, yönetmelisin.

Etkili biçimde yönetmek için, kontrol etmelisin.

Devamlı kontrol etmek için, ölçmelisin.

Doğru biçimde ölçmek için, tanımlamalısın.

Kesin olarak tanımlamak için, miktarını belirlemelisin.

Milli Prodüktivite Merkezi, ülkemizin verimlilik ölçme ve izleme çalışmaları alanında hizmet veren tek kamu kuruluşudur. Bu çalışmalar kapsamında, ekonominin hemen tüm kesimlerinde, gerek sektör gerek işletme düzeyinde, verimlilikle ilgili çeşitli ekonomik ve teknik performans göstergeleri saptanmakta, gelişmeler izlenmekte, değerlendirilmekte ve sonuçları dönemsel olarak yayınlanmaktadır. Sürekli, güncel, nesnel ve tarafsız veri ve bilgi sağlama ilkesinin temel alındığı bu çalışmalar, makro ve mikro ekonomi düzeyleri temelinde yürütülmektedir.

4. Eğitim Hizmetleri

Eğitimler; Milli Prodüktivite Merkezi’nin misyonu doğrultusunda, ülkemizin ekonomik durumunu, gelişimini, kalkınma plan ve programları ile icra planlarını izleyerek bunların ışığında hizmet içi eğitim ile dışa yönelik olarak gerçekleştirilir. Ayrıca eğitimler, çağdaş yönetim ve verimlilik artırma tekniklerinin tanıtılması, benimsetilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla da yapılır.

Eğitim Konuları

VERİMLİLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme (VER-101)

Hizmet Sektöründe Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme (VER-102)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKY-201)

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi (İKY-202)

Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi (İKY-203)

Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (İKY-204)

Zaman Yönetimi (İKY-213)

İnsan İlişkileri ve İletişim (İKY-215)

İş Hayatında Gerilim ve Stres (İKY-220)

Öğretme Yöntem ve Teknikleri (İKY-208)

Eğiticilerin Eğitimi (İKY-205)

Duygusal Zeka ve İletişim (İKY-216)

Verimli ve Başarılı Olmak İçin Stratejiler (İKY-217)

Etkili ve Hızlı Okuma Teknikleri (İKY-212)

Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri (İKY-213)

İş Analizleri, İş Tanımları ve Yeniden Yapılanma (İKY-214

Eğitim Yönetimi ve Kariyer Geliştirme (İKY-215)

Sekreterlik Becerilerini Geliştirme (İKY-206)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İKY-218)

Yönetici Asistanlığı (İKY-207)

Yönetici Sorunları İçin Çözümler (İKY-220)

Kurumsal Bağlılığın Güçlendirilmesi (İKY-221

Liderlik ve Takım Ruhu (İKY-208)

Ekip Çalışması (İKY-209)

Motivasyon Yönetimi (İKY-210)

Çatışma Yönetimi (İKY-211)

Toplantı Yönetimi (İKY-226)

Etkili Mülakat Teknikleri (İKY-227)

Etkili Karar Alma (İKY-228)

Telefonla Konuşma Becerileri (İKY-229)

Özgüvenli Davranış Geliştirme (İKY-230)

Beden Dili (İKY-231)

Etkili Sunum Teknikleri (İKY-232)

Yaratıcılık ve Fikir Üretmek (İKY-233)

YÖNETİM VE SİSTEM GELİŞTİRME

Toplam Kalite Yönetimi (YSG-301)

TKY Amacı, Metodları ve Dili (YSG -302)

TKY’ye Geçişte Süreç Kontrol ve İyileştirme (YSG -303)

TKY’ye Geçişte Kaliteli ve Maliyeti Sürekli Azalan Ürünün Elde Edilmesi (YSG -304)

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardları (YSG -305)

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (YSG -306)

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik (YSG -307)

Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri (YSG -308)

Ürün – Hizmet Tasarımı Sürecinde Kalite İyileştirme: QFD (YSG -309)

Gıda Güvenliğinde Sistem Yaklaşımı: HACCP (YSG -310)

Hizmet Sektöründe Kalite ve Müşteri Memnuniyeti (YSG -311)

Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü Yoluyla Performansın Artırılması (YSG -312)

Stratejik Yönetim (YSG -313)

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (YSG -314)

Aile İşletmelerinde Yönetim (YSG -315)

Organizasyonel ve Yönetsel Süreçlerde Yeniden Yapılanma (YSG -316)

İşletmelerde Kriz Yönetimi (YSG -317)

Kurumsallaşmada Süreç Yönetimi ve Uygulaması (YSG -318)

SWOT( GZFT) Analizi (YSG -319)

Kıyaslama (YSG -320)

E-İş, E-Ticaret ve E-Dönüşüm (YSG -321)

Kalite Maliyetleri (YSG-322)

Kalite Çemberleri Rehber Eğitimi (YSG-323)

Sürekli İyileştirme (YSG-324)

5S Endüstriyel Temizlik, Tertip ve Düzen (YSG-325)

Hizmette Kalite ve Davranış Biçimleri (YSG-326)

Müşteri İlişkileri Yönetimi (YSG-327)

Pazar Araştırmaları ve Yönetimi (YSG-328)

Temel Satış Teknikleri (YSG-329)

İleri Satış Teknikleri (YSG-330)

İş Verimliliği ve Performansın Arttırılması (YSG-331)

OHSAS 18001 Temel Eğitimi (YSG-332)

ISO 14001 Temel Eğitimi (YSG-333)

Ortaklık Kültürü ve Girişimcilik (YSG-334)

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Standardı (YSG-335)

ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretim Planlama ve Kontrolü (ÜRY-401)

Standart Zamanların Belirlenmesinde Plan Zamanlar Yöntemi ve Uygulamaları (ÜRY-402)

Temel İş Etüdü A Kursu (ÜRY-403)

Temel İş Etüdü B Kursu (ÜRY-404)

Modüler İş Etüdü Kursları (Zaman Ölçümü, Dağılım Zamanları, Dinlenme Zamanı, Birim Zamanların Elde Edilmesinde Diğer Yöntemler, İş Düzenleme, İş Değerlendirme ve Ücretlendirme) (ÜRY-405)

Üretimde Maliyet Düşürme Teknikleri (ÜRY-406)

Yalın Üretim (ÜRY-407)

Bakım Yönetimi (ÜRY-408)

Lojistik Yönetimi (ÜRY-409)

İşletme Kaynakları Planlaması (ERP) (ÜRY-410

Hücresel Üretim (ÜRY-411)

MALİYET MUHASEBESİ

Karar Destek Amaçlı Maliyet Analizi (MUH-501)

Mühendis ve İşletmeciler için Maliyet Muhasebesi (MUH-502)

Temel Maliyet Muhasebesi (MUH-503)