K-1 İşlemleri

K-1 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.
K-1 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)
 3. Nüfus cüzdan Fotokopisi
 4. Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)
 5. Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)
 6. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu (aslı) ve (Sermaye en az 10.000 TL olacak)
 7. İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)
 8. Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Sabıka kaydı)(aslı)

K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) - (Antetli Kağıt)
 2. Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)
 3. Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)
 4. Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)
 5. Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)
 6. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)
 7. En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)
 8. Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)
 9. Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)