info@tokattso.org.tr | +90 356 214 10 33 | Online İşlemler
Giriş

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Kullanıcı adı
Şifre *
Beni Hatırla

Odamız 01.01.2012 tarihi itibari ile Tokat'ta K Belgesi Düzenleme Yetkisi'ni almış ve hizmet vermeye başlamıştır.

Odamız K Belgesi Örnek Dökümanlar ve Bilgilendirme için lütfen tıklayınız

K Belgesi 10.07.2003 tarihinde kabul edilen ve 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu ile Taşımacılık faaliyetleri için standartlar belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, K Yetki Belgeleri Karayolu ile yük ve eşya taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan gerçek / tüzel kişilerin almak zorunda oldukları yetki belgeleridir.

K Yetki Belgesi : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

K 1 Yetki Belgesi : Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,

K1 yetki belgesi alacak şahısların kendi adına kayıtlı en az 35 ton istiap haddine haddinde yük taşıma araç veya araçları, Şirket veya kooperatiflerin kendi adına kayıtlı en az 110 ton istiap haddinde yük taşıma araçları ve en az 10.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi bulunması gerekir.

K 1* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) il sınırları içersinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara,

K 2 Yetki Belgesi : Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt eşya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K2* Yetki Belgesi : Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araclarlar (kamyonet vb) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinden bulunanlara,

K 3 Yetki Belgesi : Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K 3 Yetki Belgesi alacak şahıs, taşıma kooperatifi, şirket dahil kendi adına kayıtlı en az 45 ton yük taşıma kapasiteli özmal ticari araç ve en az 5.000 YTL. sermaye veya işletme sermayesi.